معدن تاجکوه
آیکون معدن آرا فلات آریا

معدن سرب و روی تاجکوه

معدن تاجکوه در 218 کیلومتری مرکز استان یزد و در 225 کیلومتری استان کرمان در منطقه اب و هوایی گرم و خشک واقع شده است. این مجتمع از دهه 30 خورشیدی شروع بکار نمود اما به دلایلی متوقف شد. سابقه معدن کاری در این منطقه به دوران شدادی (حداقل 800 سال پیش) باز می گردد. در نهایت با فعالیت های هولدینگ آریا فاتح از سال 1394 مجدد شروع بکار کرد.

معدن مکانیزه زیر زمینی

Sub level stoping

معدن زیرزمینی تاجکوه یک معدن زیرزمینی متروکه بوده که ایران محسوب می گردد که درحال حاضراستخراج سنگ معدنی از آن بصورت مکانیزه صورت می گیرد. روش استخراج کنونی معدن زیرزمینی کوشک روش ساب لول استوپینگ Sub level stoping می باشد.

معدن متروکه

>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید

عنوان

ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید.

ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید.

  • کاربران نمونه تست
  • آدرس ایران ، استان یزد ، کوهبنان
  • سرویس هاتست, نمونه, تست, نمونه
ارسال
چالش

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید

  • نمونه
  • نمونه
  • نمونه
  • نمونه
راه حل
نتایج

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه

6,154

پروژه

2,512

کاربران

1,784

کارمندان

background

کاربران چه گفتند

author thumb نام و نام خانوادگی ایران
author thumb نام و نام خانوادگی تهران
author thumb نام و نام خانوادگی ایران

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهی

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهی

عملکرد زنجیره تأمین خود را بهینه کنید>ما می دانیم که داده ها بزرگترین دارایی در هنگام تجزیه و تحلیل هستند عملکرد زنجیره تأمین خود را بهی