background

خرید کلوخه معدنی - شرکت معدن آرا فلات آریا

شرکت معدن آرا فلات آریا این توانایی را دارد که انواع خاک های سرب و روی را از معادن مختلف می تواند خریداری و مصرف کند. یکی از اهداف این شرکت خرید انواع خاک های سرب و روی از معادن دیگر است.

فرم خرید کلوخه معدنی

چنانچه خاک معدن شما سولفیدی است، از طریق فرم زیر، می توانید خاک معدنی خود را به ما بفروشید.

پرسش های متداول

این شرکت تمام خاک های فلزی که از نوع سولفیدی باشد را خریداری می کند و قادر به مصرف این نوع از خاک های معدنی است.

پس از پر نمودن اطلاعات خواسته شده در صفحه خرید خاک، کارشناسان بازرگانی ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل خواهند نمود و روند چگونگی قرارداد را برای شما توضیح خواهند داد.

روند پرداخت مطابق با قراردادی است که شرکت معدن آرا فلات آریا با شما منعقد خواهد کرد.

شرکت معدن آرا فلات آریا

در حال حاضر تمرکز اصلی این شرکت بر روی خاک های سولفیدی است که در آینده نزدیک با هدف پوشش دادن خرید خاک های اکسیدی در زمینه فرآوری این نوع خاک ها نیز ورود می کند.