22 اردیبهشت ماه 1400

برگزاری دوره سد باطله

شرکت معدن آرا فلات آریا در نظر دارد جهت افزایش و ارتقای سطح دانش پرسنل فنی خود اقدام به برگزاری دوره سد باطله نماید. مدرس این دوره جناب آقای مهندس انارکی می باشد و ایشان قصد دارند موارد ذیل را در این دوره یک جلسه ای مطرح نمایند:

  • ایمنی در دامپینگ ها
  • آبگیری سد های باطله
  • نحوه پر و تخلیه کردن سد باطله
  • مسائل زیست محیطی
  • و ...

لازم به ذکر است این دوره ویژه کارشناسان فنی و به ویژه کارشناسان واحد کارخانه فرآوری و ایمنی می باشد. همچنین علاقه مندان می توانند اسامی خود را جهت شرکت در دوره از طریق سرپرستان خود به واحد اداری(آموزش) تحویل دهند. 

تصاویر دیگر این رویداد
برگزاری دوره سد باطله