08 بهمن ماه 1399

برگزاری دوره کار با نرم افزار Datamine

در هشتم بهمن ماه سال 1399دوره کار با نرم افزار Datamine در دو جلسه 4 ساعته با حضور آقای مهندس غمخوار به عنوان مدرس این دوره برگزار گردید. این دوره جهت ارتقا سطح دانش پرسنل معدن در گرایش های اکتشاف و استخراج آغاز شد. 

این دوره بصورت پروژه محور با هدف مدل سازی منابع استخراجی معدن زیر زمینی شروع شد و مدت آن 22 ساعت می باشد. 

تصاویر دیگر این رویداد
برگزاری دوره کار با نرم افزار Datamine
بر چسب های این خبر