04 مهر ماه 1401

اگهی حذب و استخدام نیرو متخصص در شرکت معدنی آرا فلات آریا

شرکت معدنی آرافلات آریا در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در رشته های استخراج ، اکتشافات با گواهی HSE ،  ایمنی در صنعت ومعدن وHSE در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد جذب نیرو انجام دهد . ازعلاقمندان در خواست می شود جهت تمایل از طریق لینک زیر مشخصات ورزومه خود را به این شرکت ارسال نمایند. 

لینک-جذب-نیرو-استخدام

تصاویر دیگر این خبر
اگهی حذب و استخدام نیرو متخصص در شرکت معدنی آرا فلات آریا
بر چسب های این خبر