23 اسفند ماه 1400

آگهی جذب و استخدام نیرو متخصص در شرکت معدن آرا فلات آریا رشته اکتشافات

شرکت معدن آرافلات آریا در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در (معدن کوه قلعه) در رشته استخراج و  اکتشافات همراه با داشتن مدرک  دوره های ایمنی درمقطع کارشناسی جذب نیرو انجام دهد از علاقمندان درخواست می شود جهت تمایل از لینک زیر مشخصات ورزومه خودر ابه این شرکت ارسال نمایند.

لینک جذب نیرو

تصاویر دیگر این خبر
آگهی جذب و  استخدام نیرو متخصص در شرکت معدن آرا فلات آریا رشته اکتشافات
بر چسب های این خبر