22 اسفند ماه 1400

آگهی جذب و استخدام نیرو متخصص در شرکت معدن آرا فلات آریا

شرکت معدن آرا فلات آریا در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در رشته های  ایمنی(HSE) و ایمنی بهداشت  در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشدجذب نیرو انجام دهد از علاقمندان درخواست می شود جهت تمایل از لینک زیر مشخصات و رزومه خودرا به این شرکت ارسال نمایند.

لینک - جذب نیرو 

تصاویر دیگر این خبر
آگهی جذب و  استخدام نیرو متخصص در شرکت معدن آرا فلات آریا
بر چسب های این خبر