15 اسفند ماه 1400

آگهی جذب و استخدام نیرو متخصص در شرکت معدن آرا فلات آریا رشته فرآوری و استخراج

شرکت معدن آرا فلات آریا در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در رشته های فرآوری و استخراج در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد جذب نیرو انجام دهد. از علاقمندان درخواست می شود جهت تمایل از لینک زیر مشخصات و رزومه خود را به این شرکت ارسال نمایند.

لینک جذب نیرو

تصاویر دیگر این خبر
آگهی جذب و  استخدام نیرو متخصص در شرکت معدن آرا فلات آریا رشته فرآوری و استخراج
بر چسب های این خبر