27 بهمن ماه 1400

مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن 1400

درادامه برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام فجر پرسنل معدن سرب و روی تاجکوه آقای ابراهیم دریجانی با شکست حریفان خود توانست  مقام قهرمانی وآقای رضا توکلی نیز  مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات را ازآن خود کردند.

تصاویر دیگر این خبر
مسابقات تنیس روی میز جام فجر - بهمن  1400
بر چسب های این خبر